Här får du koll på läget!

Här presenterar vi en snabb uppdelning i olika typer av reklamskyltar som exempelvis företagsskyltar, neonskyltar, diodskyltar, fristående skyltar, stolpskyltar och profilbokstäver.

På vilket sätt en viss skylttyp kategoriseras beror ofta på var och hur skylten sitter fastsatt. Många gånger sitter exempelvis skylten på en husfasad, vilken fått till följd att sådana skyltar helt enkelt kallas fasadskyltar. En fasaskylt kan i sin tur katergoriseras som exempelvis en ljusskylt, en plåtskylt eller en obelyst skylt osv.

Företagsskyltar är skyltar som antingen sitter på företags husfasad eller vid dess entré. En skylt består ofta av tryckta bokstäver eller tecken som är målade. I andra fall består den av ett antal profilbokstäver. Tänker man på kommersiella företagsskyltar är de många gånger så att det ingår någon slags logga på skylten. När vi pratar om fasadskyltar sitter de som benämnts tidigare på företagets husfasad och är till för att synas av förbipasserande människor. Mobila skyltar är ett annat sätt att locka till sig uppmärksamhet från allmänheten.

Skyltar som reklamskyltar är sällan utformade på samma sätt. Dessutom skiljer de ofta åt när det gäller fästning av skylten. När vi pratar om flaggskyltar, banderoller eller vimplar pratar vi om skyltar som många gånger är tillverkade i plast, papper eller något slag av tyg. Här pratar vi om mindre permanenta skyltar som i ett flertal fall sätts fast på fastigheter, lyktstolpa eller liknande med rep, lim eller så spikas de fast.

Pratar vi om fristående skyltar såsom exempelvis en stolpskylt, handlar det om skyltar som inte sitter på några fastigheter, utan står fritt. Fristående stolpskyltar använder sig ofta av stolpar som drivits ned i marken, eller så är stolpen fäst vid ett betongdundament.

Pratar vi om ljusskyltar finns även de i ett antal olika varianter. En neonskylt är ett ljust glödande gasfylld rörformad glasskylt, och är mycket effektiv på att dra uppmärksamhet till sig. Diodskylten (LED) är ett bra komplement som tagit marknadsandelar på senare år.

Det finns även indirekt upplysta skyltar som inte innehåller sin egen ljuskälla. De har andra ljuskällor som lyser på dem. Direkt lysande tecken är profilbokstäver som har sin egen belysning. Här kan nämnas ljuslådan.

Det finns många andra olika termer som används för reklamskyltar också, men många är former av ovan beskrivna exempel såsom väggskyltar, screentryck, foliedekor, kontorsskyltar, fristående skyltar, plåtskyltar mm.