Här får du koll på läget!

Många av de budgettrampoliner som finns på marknaden är ofta anpassade för barn. I de något högre prisklasserna finns det dock studsmattor som fungerar bra både för vuxna och för de små barnen. Trampoliner av denna klass är specialutformade för att klara den vikt och de påfrestningar som krävs när en vuxen hoppar på mattan.

För att vara på den säkra sidan är det viktigt att du noga läser igenom produktinformationen som finns för respektive matta. Då framgår det klart hur många som studsmattan är gjord för och hur mycket vikt den klarar av utan att riskera att gå sönder.

Storleken på trampolinen är naturligtvis mycket viktig när du står i valet och kvalet att välja variant. En större studsmatta har inte helt oväntat oftast högre prestanda än vad som är fallet för en mindre variant. Ju större trampolinstorlek desto starkare brukar ram och fjädrar vara, vilket i sin tur gör att de klarar en högre maxvikt. Ytterligare ett skäl till att välja en stor trampoline är att de inte är lika farliga då det handlar om att hoppa flera på samma gång. När vi pratar om säkerhet kan man nog slå fast att ju större studsmattan är desto säkrare är den när vi pratar och olycksrisken. Man kan med säkerhet säga att den form på studsmattorna som är både mest vanlig som populär är de runda varianterna, trots att det kommer fram nya modeller kontinuerligt.

Till sist vill påminna om hur viktigt det är att se till att de studsmattor eller trampoliner du slutligen ska köpa är stabila nog att stå emot din vikt, så att du kan känna dig trygg och säker när du hoppar.